Klientrapport – PT Online

Är du och din klient klara med er PT online resa tillsammans? Fyll enkelt i rapporten till oss nedan så är du klar på några minuter.

Ditt namn*

Klientens namn*

Klientens epostadress*

Klientens mål*

Vilken period (start- & slutdatum)*

Varför tror DU att klienten har valt att förlänga/inte förlänga PT Online med dig?*

Är det något du skulle kunnat göra annorlunda?*

Bifoga klientens framstegs-dokument*

Ditt namn*

Klientens namn*

Klientens epostadress*

Klientens mål*

Vilken period (start- & slutdatum)*

Varför tror DU att klienten har valt att förlänga/inte förlänga PT Online med dig?*

Är det något du skulle kunnat göra annorlunda?*

Bifoga klientens framstegs-dokument*