Utvärdering av personlig träning online

Styrkafamiljen jobbar ständigt för att utveckla och förbättra vår service. Därför skulle vi uppskatta om du vill ge några minuter av din tid till att utvärdera din egen och vår prestation