Att ansöka om bygglov

0
220

Detta inlägg är ett betald inlägg och görs i samarbete med de börsnoterade företagen och / eller deras produkter. Alla hyperlänkar betalas därför hyperlänkar.

Om du ska bygga nytt eller bygga till, så är det allt som oftast som så att du behöver ett bygglov. Det kan vara smart att kolla med kommunen där du bor vad som gäller med detaljplaner och annat. En viktig sak när du ska ansöka om bygglov, det är att alltid ha med rätt sorts bygglovsritningar och konstruktionsritningar. Även om du kan göra dessa själv, så är det att rekommendera att du anlitar ett bra företag som hjälper dig med dessa. Du kan hitta ett sådant bra företag här. I bygglovsritningar så ingår det olika sorters ritningar, så som planritningar, fasadritningar, markplansritningar, sektionsritningar och situationsplan. Dessutom kan det vara så att andra handlingar också måste bifogas. Det kan då vara projektbeskrivning, kontrollplan och 3D-ritningar.

Din ansökan granskas

När du har skickat in din bygglovsansökan tillsammans med alla ritningar och handlingar, så gör byggnadsnämnden en första granskning. Bland annat kontrolleras det om det du ska göra kräver bygglov samt att man granskar även om ansökan är helt komplett och att alla nödvändiga handlingar finns med. Kvaliteten och tydligheten på ritningarna bedöms de med. Är din ansökan ofullständig, så måste du komplettera.

När ansökan lämnats in, så ska du även få ett mottagningsbevis. I det får du information om hur lång tid beslutet tas, vad för avgift du ska betala samt lite annan info.

Byggnadsnämnden kommer sedan att pröva din bygglovsansökan. Senast 10 veckor från att du lämnat in ansökan eller kompletterat så ska du få ett bygglovsbeslut.

Beslut om bygglov

Om du får beslut om bygglov så kan du börja bygga. Men först är det en period där det kan överklagas. Det kan vara grannar eller andra berörda som vill göra det. När väl bygglovet vunnit laga kraft så ska du börja bygga inom 2 år samt se till att ha avslutat det inom 5 år.